Ceremonie

De kennis en de teachings van Europese en Noord-Amerikaanse eeuwenoude tradities zijn verweven in het werk van Spiders can fly. De visie van deze rijke tradities op mens-zijn en hoe we verbonden zijn met ‘al wat is’, geeft een onmisbare bedding aan de sessies en trainingen.
Ook de ceremonies zijn geïnspireerd op deze Ancient Wisdom. Ze komen tegemoet aan de vraag naar een nieuwe vorm van zingeving en naar een vernieuwend ritueel dat mensen samenbrengt en ondersteunt bij grote levensthema’s en transities.

Spiders can fly verzorgt

· dankceremonies
· ceremonies om steun te vragen
· verwelkomingsceremonies (geboorte, adoptie, pleegzorg … )
· overgangsceremonies (eerste communie, becoming a woman, het  beëindigen van een relatie, verjaardag, pensioen … )
· verbindingsceremonies (verloving, huwelijk, samenwonen … )
· herdenkingsceremonies

IMG_6097