Lichaamsgerichte & bewegingstherapie

Binnen lichaamsgerichte en bewegingstherapie werken we met wat het lichaam ons vertelt. Het lichaam kent zijn geschiedenis, en weet wat nodig is voor de toekomst. Het draagt alle wijsheid in zich, en toont de weg om de beste versie van onszelf te worden.

Door in het lichaam mogelijkheden opnieuw te verruimen, verruimen we ook de mogelijkheden in onze geest. Lichaam en geest zijn namelijk één: wat in het lichaam gebeurt, vertaalt zich in ons denken, en omgekeerd.

het lichaam als ingang

Als we de tijd nemen om naar binnen te keren, kan zichtbaar worden wat verborgen was. Onbewuste informatie wordt bewust gemaakt. In een veilige, ontvankelijke omgeving kunnen belevingen, ervaringen, emotionele reacties ruimte krijgen, opnieuw belichaamd worden, in beweging komen, en kan er heling plaatsvinden. Zo maken we de weg vrij naar onze unieke expressie en creativiteit.

Waar we niet bewust van zijn, heeft macht over ons – daardoor komen we vaak in steeds dezelfde situaties terecht. Eens we bewust worden, krijgen we keuzemogelijkheden.
Door in het lichaam mogelijkheden opnieuw te verruimen, verruimen we ook de mogelijkheden in onze geest.

Lichaam en geest zijn namelijk één: wat in het lichaam gebeurt, vertaalt zich in ons denken, en omgekeerd. Zo kunnen we naast wat we al kennen, nieuwe patronen en denkkaders oefenen. Zo worden we vrijer en autonomer.

aarden & centeren

Om te kunnen vliegen, moet je kunnen landen. Geen enkele vogel hangt eeuwig in de lucht. De plek waar wij kunnen landen, is ons lichaam – de grond en de aarde ondersteunen ons hierbij. Aarden en thuiskomen in ons lichaam zijn geen wollige begrippen – ze zijn heel concreet en tastbaar, en we kunnen er ook heel concreet mee aan de slag. Onze aarding is onze stabiliteit en is nodig om onze plek in te nemen, te kunnen begrenzen, te kunnen blijven staan, om spanningen op te heffen, terug op te laden, om te kunnen voelen en dragen wat zich aandient in ons leven.

thuiskomen & relatie maken met jezelf

Thuiskomen in ons lichaam, betekent ook opnieuw relatie maken met onszelf. Letterlijk. Vergelijk het met een relatie met een goede vriend. We maken geregeld een afspraak. We gaan ervoor zitten. We wisselen uit wat er speelt in onze levens. We zijn open en nieuwsgierig.
Dit kunnen we ook met onszelf: tijd nemen om af te stemmen, te luisteren hoe het echt met ons gaat, zonder oordeel, telkens opnieuw, hier en nu. Zo leren we opnieuw de stem herkennen van onze innerlijke gids die spreekt in impulsen, lichamelijke gewaarwordingen, gedachten en gevoelens. Zo ontstaat er een veilige context van acceptatie, waarbinnen ons lichaam zich kan tonen, zijn behoeftes kan kenbaar maken, en kan helen.

expressie & bevrijden van spanningen via adem, stem, beweging

Een gezonde, pasgeboren baby ademt, beweegt en maakt geluid. Hij doet dit vol overgave – zijn hele lijfje is erbij betrokken. Onderweg, om tal van redenen, verliezen we die natuurlijke stroom. We komen vast te zitten. In het lichaam vertaalt zich dit als het verlies aan ritme, vibratie en beweging. Onze adem wordt minder diep, onze stem meer ingehouden, onze bewegingen kleiner. We ervaren lichamelijke spanningen en psychische blokkades.

Door ermee te werken wordt het lichaam terug vrij om zich helemaal uit te drukken. Onder spanningen en blokkades zit namelijk belangrijke informatie, het zijn sleutels naar bevrijding.

Emoties die niet geleefd worden, blijven opgeslagen in ons lichaam en zetten zich vast als spierspanningen. Het woord emotie stamt af van het Latijnse ‘movere’ – (doen) bewegen, en ‘e-‘ wat betekent ‘uit’ . Naar buiten toe bewegen ligt in de emotie vervat. De expressie die bij onze emotie past – stampvoeten, brullen, huilen, een vreugdedansje doen, hardop lachen – werd of wordt vaak afgekeurd, met zachte of met harde hand. Ook als de stemmen uit onze omgeving al lang uitgedoofd zijn, zijn ze soms diep in ons nog hoorbaar.

In een veilige context, richt lichaamswerk zich op adem, stem en beweging om de gestagneerde energie te bevrijden, zodat we weer ten volle kunnen stromen. We voelen ons vitaler, meer belichaamd en gegrond, onze lichaamshouding verbetert, ons zelfbeeld wordt positiever.

creativiteit

Ons lichaam is tegelijk een anker in het hier en nu én de poort naar een dieperliggende, onbewuste, magische wereld. Een stevig anker staat ons toe die rijke wereld van verbeelding binnen te treden, te verkennen en uit te drukken in woord, beeld, beweging, klank … Ons lichaam vertelt op die manier ‘vergeten’ verhalen die gezien en geheeld willen worden, opent de deur naar een belichaamde spiritualiteit en maakt ook onze ‘vergeten’ creativiteit terug wakker. We hebben elk onze eigen, unieke expressie – daarvoor zijn geen regels. Creatie en expressie zijn onze natuur. Dat is de speeltuin van Spiders can fly.

 

 

IMGP2115trk020rnd01