Disclaimer

By using this website, you agree to our use of cookies. 
We use cookies to provide you with a great experience and to help ourwebsite run effectively.

Privacyverklaring

Griet Rigole, gevestigd aan Square François Riga 59, 1030 Schaarbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
griet@spiderscanfly.com
+32 478 28 48 26

Persoonsgegevens die wij verwerken
Griet Rigole verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Griet Rigole verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
– Om diensten bij u af te leveren.
– Griet Rigole verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Griet Rigole bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Griet Rigole werkt strikt vertrouwelijk en zal uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Griet Rigole en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar griet@spiderscanfly.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Griet Rigole neemt de bescherming van uw gegevens au sérieux en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Griet Rigole via griet@spiderscanfly.com.

Identiteit van de therapeut/trainer

Therapeut/trainer: Griet Rigole
Maatschappelijke zetel: Square François Riga 59, 1030 Schaarbeek
Telefoonnummer: +32 478 28 48 26
E-mailadres: griet@spiderscanfly.com
Facturatiegegevens: Spiders Can Fly | Square François Riga 59, 1030 Schaarbeek | BE 0632 808 895 | IBAN BE59 0689 3382 8626

 

Copyright © 2018 Griet Rigole

redkitten_com-TRK010email50
Visuals in co-creation with redkitten.com