Spiders Can Fly Is…

Hebben we door het donker gereisd en onze angt doorleefd, dan zien we in het eerste licht welke kunstwerkjes de Spin heeft geweven.

In oeroude scheppingsverhalen is Grootmoeder Spin degene die de wereld schept, die alle voorwaarden creëert voor de mens om een goed en vruchtbaar leven te hebben.

Zij is hét symbool van creativiteit en scheppingskracht.
Dat is haar geschenk, voorbij de angst en de angst voorbij.

Daar krijgen we te zien waartoe zij allemaal in staat is.
Daar krijgen we te zien waartoe WIJ allemaal in staat zijn.

Do you weave a web of fears?
Do you weave a web of dreams?
Are you the Spider or the fly in the web?

More