Spiders can fly is een praktijk voor lichaamsgerichte en bewegingstherapie, meditatie en ceremonie. We creëren ruimte voor je verlangens en voor wat niet stroomt in je leven, luisteren naar wat jouw lichaam vertelt, en brengen in beweging wat ‘vastzit’ – zo maken we de weg vrij naar nieuw leven, expressie en creativiteit. Het is een helende reis waar opnieuw relatie maken met je lichaam belangrijk is.
Je bent welkom voor individuele sessies, groepslessen en workshops – Moving Memories bijvoorbeeld, een bijzondere cirkel op het kruispunt van ceremonie, beweging en creativiteit. Of Presence for performers, een lichaamsgerichte training voor kunstenaars, artiesten en iedereen die zijn plek op het podium wil innemen – binnen of buiten de theaterzaal.

· I also work in English - contact me for more information 
· Je travaille aussi en français - contactez-moi pour plus d'infos

Panel 1

Lichaamsgerichte & bewegingstherapie

Binnen lichaamsgerichte en bewegingstherapie werken we met wat het lichaam ons vertelt. Het lichaam kent zijn geschiedenis, en weet wat nodig is voor de toekomst. Het draagt alle wijsheid in zich, en toont de weg om de beste versie van onszelf te worden.

Door in het lichaam mogelijkheden opnieuw te verruimen, verruimen we ook de mogelijkheden in onze geest. Lichaam en geest zijn namelijk één: wat in het lichaam gebeurt, vertaalt zich in ons denken, en omgekeerd.

“Lichaamsgerichte & bewegingstherapie” verder lezen

Panel 2

Meditatie

Zowel in individuele sessies als in groep biedt Spiders can fly verschillende meditaties aan – als methode op zich, of in combinatie met ander lichaamswerk.

Panel 3

Ceremonie

De kennis en de teachings van Europese en Noord-Amerikaanse eeuwenoude tradities zijn verweven in het werk van Spiders can fly. De visie van deze rijke tradities op mens-zijn en hoe we verbonden zijn met ‘al wat is’, geeft een onmisbare bedding aan de sessies en trainingen.
Ook de ceremonies zijn geïnspireerd op deze Ancient Wisdom. Ze komen tegemoet aan de vraag naar een nieuwe vorm van zingeving en naar een vernieuwend ritueel dat mensen samenbrengt en ondersteunt bij grote levensthema’s en transities.

“Ceremonie” verder lezen

Panel 4

Aanbod

Spiders can fly is jouw gids

als je verlangt naar
je innerlijk vrij voelen · adem- en bewegingsruimte ervaren · terug verbinden met je lichaam · je levensenergie door je lijf voelen stromen · een nieuwe droom waarmaken · je eigen leven creëren · zelfverzekerd je plek innemen · je eigen beweging, klank en kleur ontdekken · expressie geven aan wat in je leeft · je creativiteit kunnen leven · heling van wat je al lang met je meedraagt · een veilige plek om te kunnen landen · kunnen ontspannen · rust, stabiliteit, draagkracht en vertrouwen voelen …

bij thema’s als
onrust, spanning, stress · angstige gevoelens · vermoeidheid · zorgen maken, piekeren · altijd je best doen (voor een ander) · een moeilijke relatie met je lichaam · perfectie als maatstaf · je niet durven uiten · je inhouden · (nieuwe) situaties vermijden of uitstellen · je onzichtbaar maken, op de achtergrond blijven · je passief opstellen · je aanpassen aan de ander · je boosheid, vreugde, verdriet … niet kunnen voelen of tonen · ‘ik ga zeker de mist in’, ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘ik kan dit niet’, ‘dit is niet voor mij weggelegd’ …

INDIVIDUEEL & IN GROEP

Bij Spiders can fly kan je terecht voor individuele sessies, groepslessen, workshops en ceremonie. Ik werk met gesprekstherapie, mindfulness, relaxatie, dans- en actieve meditatie, en methodes uit de lichaamsgerichte, dans- en bewegingstherapie (Ademtherapie, bio-energetica, Authentic Movement, Laban)

  • Individuele therapiesessie

Een therapiesessie wordt voorafgegaan door een intakegesprek. Hier luister ik naar je verhaal, krijgen we zicht op wat er speelt, bespreken we de hulpvraag en eventuele doelen. Hier kan jij ook als cliënt nagaan of mijn aanpak goed voelt voor jou, en kan ik nagaan of Spiders can fly jou optimaal kan begeleiden. Na het intakegesprek kunnen we een sessie plannen en de frequentie bespreken. Welke methodes toegepast zullen worden, is afhankelijk van de hulpvraag en doelen. Zowel intakegesprek als een sessie duren een uur, de prijs is telkens €50.

Indien je niet op een afspraak aanwezig kan zijn, gelieve 48 uur op voorhand te verwittigen. Dan kan iemand anders geholpen worden. Bij laattijdig verwittigen zal de sessie aangerekend worden, tenzij je wegens ziekte of overmacht niet aanwezig kan zijn. Bij ziekte of overmacht van mijn kant, neem ik contact met je op voor een nieuwe afspraak.

Een sessie aanvragen kan je hier.

  • Individuele meditatietraining & relaxatie

Wil je graag leren mediteren op je eigen tempo, wens je te kunnen en te leren ontspannen, dan is een persoonlijke meditatie- en/of relaxatie-sessie iets voor jou.  Bij de eerste afspraak hebben we een kort kennismakingsgesprek, zodat we de begeleiding optimaal kunnen afstemmen op jouw vragen en behoeftes. Een persoonlijke sessie duurt een uur, de prijs is €50.

Een sessie aanvragen kan je hier.

  • Groepslessen, trainingen & workshops
In de agenda vind je alle praktische info over groepslessen, trainingen en workshops:
Bio-energetica
Presence for Performers
Animal Teachings
Body & Mindfulness
Women Healing Walks

Ancestor’s Dreams

  • Op maat
Ik geef lessenreeksen, trainingen en workshops op maat van uw groep, bedrijf …

Contacteer me voor meer info & vragen.

  • Ceremonie

Op aanvraag verzorgt Spiders can fly ceremonies bij belangrijke gebeurtenissen, levensthema’s en transities: geboorte, adoptie, pleegzorg, eerste communie, puberteit, huwelijk, een bijzondere verjaardag, pensioen …

Contacteer me voor meer info & vragen.